×

සම්මා සතිය පුහුණු වෙමු !!!

/ / News & Events

මනස සංවර කිරීම යනු පහසු කාර්යයක් නොවේ. ඒ සදහා නිසි පුහුණුවක් අවශ්‍යය.

හොදම දේ දරුවන්ට යන්න තේමාව කරගත් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මෙම දුෂ්කර කාර්යයට මුල පිරුවේ පාසලේ ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන් සහ ගුරුවරුන් මූලික කරගෙනය.

පංති කාමරය තුලදී දරුවාගේ අවධානය ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන ‍යාමත්, ගුරුවරුන් දරුවන් කෙරෙහි යොදන අවධානය වැඩිකිරීමත් මගින් ඉගැනුමේ – ඉගැන්වීමේ කටයුතු ගුණාත්මක හා ඵලදායි කිරීම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ අපේක්ෂාවයි.

මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබු කැනේඩියානු ජාතික Bettina Melendez මහත්මියටත්, සම්බන්ධීකරණ කල සුමගුල් ආදි ශිෂ්‍ය නිශාන් ජයසුන්දර මහතාටත්, ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ උප සභාපති දිලික මධුරංග මහතාටත් අපගේ විශේෂ ස්තුතිය පුදකර සිටිමු.

අද (22) දින ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහන සති හතරක කාල රාමුවක් තුළ සිදු කෙරෙනු ඇත.

සුමගුල් මව වැජබේවා… 🇬🇦🇬🇦🇬🇦

TOP