×

වසර 115 ක ගමන් මග….!!!

/ / News & Events

පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට 115 වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් විද්‍යාලය 1909 මාර්තු 03 දින බිහිවිමට බලපෑ පසුබිම සහ එතැන් සිට මේ දක්වා ගමන් මග පිළිබඳව මූලාශ්‍ර සහිතව දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදි පැවැත්විය.

මේ සඳහා වර්ථමාන විදුහල්පති රවීන්ද්‍ර පුශ්පකුමාර මහතා ඇතුළු සමස්ථ ගුරු මන්ඩලයත්, පාසලේ සියලු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවත් සහභාගී වූ අතර සම්පත් දායකත්වය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය දරන ලදී.

දැනුවත් කිරීමේ දේශනය පවත්වනු ලැබූවේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ උප සභාපති නීතීඥ අමිල නාවලගේ මහතාය.

ශ්‍රි සුමංගල විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

සුමගුල් මව වැජබේවා… 🇬🇦🇬🇦🇬🇦

TOP