×

ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සමස්ත ලංකා විවාද තරගාවලියේ මූලික තරග අද දින විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදි පැවැත්වීය.

/ / News & Events

එහිදී අවසන් මහා තරගය සදහා මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය සුදුසුකම් ලබාගත් අතර, අවසන් මහා තරගය උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම කාර්‍ය මනාව සංවිධානය කල විදුහල්පතිතුමා ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් සිසු දරුවන්ටත් ප්‍රණාමය පුදකර සිටිමු.

තවද විනිශ්චය කාර්‍ය සදහා දායකත්වය ලබාදුන් පානදුර නීතිඥ සංගමයේ සාමාජිකයන් වෙත ද ස්තුතිය පලකරමු.

හොදම දේ දරුවන්ට ලබාදීම අරමුණු කරගත් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් South Asian Technologies ආයතනය මේ සදහා මූල්‍ය අනුග්‍රාහක දායකත්වය ලබාදුනි.

සුමගුල් මව වැජබේවා… 🇬🇦🇬🇦🇬🇦

TOP